Press "Enter" to skip to content

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi bỏ phiếu cho ai trong cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất FIFA?

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi bỏ phiếu cho ai trong cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất FIFA?